Mindtraining matters!

Matthieu Ricard on the habits of happiness | Video on TED.comEndelig en treningsform jeg er motivert for å utøve+ den viktigste!

Ingen kommentarer:

Free Hit Counter