Hills like white elephants


Blomsterbedet i juni fornekter seg ingenting. Peaonene er så voldsomt topptunge at de snart vil kvele de tapre Løytnantshjertene om ingen plukker dem inn. Grustakene der bak, eller "Hills like white elephants", vil også være med i bildet...

Ingen kommentarer:

Free Hit Counter