To like?


CHARLIE HARPER

Hvilken nytte gjør vel et så vakkert memory-spill innpakket i en eske.
Det er nesten like spennende å lete etter to like på veggen
mens vi inntar frokosten,
om enn ikke like bra for hukommelsen.

Free Hit Counter